Studiecoaching

image9

STUDIECOACHING

Wat is Studiecoaching?

Met studiecoaching helpen we kinderen/jongeren om meer structuur te brengen in hun huiswerken en het leren. Samen pakken we de leerstof op een speelse manier aan. Daarnaast kunnen we ook ouders coachen in het ondersteunen van huiswerkmomenten thuis. 

Voor wie?

Kinderen en jongeren van het lager, secundair en hoger onderwijs die hulp nodig hebben bij: leren leren, inoefenen taken en voordrachten, overhoren van leerstof, planning maken, leren van een nieuwe taal, omgaan met leerproblemen (ADHD, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie,…).
We bieden specifiek coaching aan voor leerlingen die hun diploma behalen via de examencommissie

Een huiswerkbegeleiding

We starten met een intakegesprek met kind en ouders om te bekijken wat de hulpvraag is en te bespreken wat de mogelijkheden zijn. We maken verdere afspraken om de coaching al dan niet op te starten. Na elke sessie krijgt u als  ouders kort feedback zodat u het leerproces kan volgen. Wij werken indien mogelijk graag samen met scholen om de begeleiding zoveel mogelijk op maat te maken. 

Kosten

Studiecoaching (1 uur): € 30

Contact

mg@themindacademy