Spelcounseling

image7

SPELCOUNSELING

Wat is spelcounseling?

Spelcounseling is een therapie voor kinderen waarbij spel centraal staat. Kinderen kunnen soms moeilijk praten over wat hen bezig houdt. Via spel kunnen kinderen dit tonen en verwerken. In de spelkamer geeft de spelcounselor het kind de ruimte en het vertrouwen om hiermee om te gaan.

Voor wie?

Kinderen van 3 tot 12 jaar met: weinig weerbaarheid, faalangst, pesten, verlieservaring, echtscheiding, weinig zelfvertrouwen, verdriet, spanningen, angsten, teruggetrokken gedrag, moeilijk uiten van emoties, gedragsproblemen, agressie, …

Spelcounselingsproces

Een begeleiding duurt ongeveer 20 weken waarin de spelcounselor en kind (en de ouders) een héél traject afleggen. Elke week spelen we 50 minuten met het kind.

We starten eerst met een intakegesprek met de ouders waarin we alles duidelijk uitleggen, de spelkamer laten zien en verdere afspraken maken. Vervolgens spelen we een drietal keer waarin we vooral spelobservaties maken en een band opbouwen met het kind. 

Na deze drie weken zitten we weer samen met de ouders en bespreken we het verdere verloop. Er zal dan aan duidelijke doelstellingen worden gewerkt die in samenspraak met het kind en de ouders worden gemaakt. Na vijf à zes sessies vindt er steeds een oudergesprek plaats om de doelstellingen te evalueren.

Kosten

50 euro per uur 



MINDFULNESS KIDS/TEENS

 

Kinderen hebben het vaak te druk, piekeren, slapen slecht en voelen zich onrustig. Ze komen in contact met hectische situaties en de snelheid van het dagelijkse leven thuis en op school. Mindfulness kan kinderen leren hier op een goede manier mee om te gaan. 

Kinderen van 6 – 12 jaar kunnen tijdens een individueel traject op een leuke, speelse en creatieve manier kennismaken met verschillende aandachts-, ontspannings-, en bewegingsoefeningen. 

Het kind is baas over zijn gedachten, emoties en manier van reageren en weet dat er keuzes zijn. Het kind leert een kracht op te bouwen in zichzelf om meer zelfvertrouwen, rust, optimisme en creativiteit te vinden. 

  

Tieners en jongeren ondergaan verschillende fysieke en mentale veranderingen. Hierbij zijn ze op zoek naar hun eigen identiteit, leren ze omgaan met prestatiedruk en stress, en zoeken ze naar een balans bij het aangaan van vriendschappen en sociale media. Mindfulness kan hen in deze zoektocht ondersteunen. Ze leren meer in het moment te blijven, plezier te ervaren en beter om te gaan met stress. Dit heeft een positieve invloed op hun mentaal en fysiek welbevinden. 

Tijdens een individueel traject voor jongeren van 12 – 18 jaar worden verschillende praktische oefeningen aangeleerd die de jongere daarna zelfstandig kan toepassen in het dagelijkse leven. 


Ook ouders kunnen tijdens een traject ondersteund worden in Mindful Parenting, opvoeden met aandacht. Om thuis oefeningen toe te passen in het dagelijkse leven en een omgeving te creëren die Mindful is voor ouders en kinderen. 

We starten met een kennismakingsgesprek met de ouders (en het kind) om samen te bekijken waaraan wel willen werken en hoe we dit aanpakken. Een individueel traject wordt steeds op maat van het kind en de ouders, samen afgesproken.