Auticoaching

image7

AUTICOACHING

Kinderen

Het kind of de jongere inzicht geven in autisme 

De omgeving inlichten, bv familie, vrienden, klasgroep,..en/of een handleiding maken 

Verbeteren van zelfbeeld van het kind of de jongere…

Welke angsten zijn er en hoe ga je ermee om

Hulp bij het uitwerken van verduidelijking bv. stappenplannen, dagschema's,…

Werken aan communicatie en sociale vaardigheden

Zoeken naar een zinvolle vrijetijdsbesteding

Huiswerkbegeleiding 1op1

Inspelen op concrete moeilijkheden die zich voordoen op school, thuis,…

Volwassenen

Vergroten van inzicht in ASS

Verwerking van diagnose

Zoeken naar oplossingen voor dagdagelijkse problemen (bv. tijdsplanning, organisatie van huishouden, vrijetijdsbesteding, problemen op school of werk,…)

Werken aan sociale en relationele vaardigheden

Omgaan met stress

Verbeteren zelfbeeld

Wat te doen met angsten 

Partnerrelatie

Partners, ouders, broers en zussen,…

Verwerken van diagnose

Timemanagement

Stressmanagement

Onderlinge communicatie

Kosten

Intake (1,5u) : 50€

Coaching (1u15) : 50€

Huiswerkbegeleiding (1u) : 30€

Contact

Kris De Groot

kris.degroot@amohele.be

0495/46.05.85